هزاران نفر از اعضای اتحادیه اروپا خواستار توقف مذاکرات اتحادیه اروپا هستند اما نمایندگان مجلس نماینده گان بر علیه معامله "Brexit" هشدار می دهند

تاریخ: 1/22/2018 10:15:00 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

آنها در مجلس عوام در حوزه وست مینستر، پس از بیش از 137000 نفر، تقاضای دادخواست را به دولت دادند تا از جلسات اتحادیه اروپا برای خروج از رکود خارج شوند. NBSP رایزنی جرج تیلور، رایزنی میدلندز در ماه سپتامبر گذشته، ادعا کرد که لس آنجلس، ما یک معامله مجاز هستیم چرا 18 ماه دیگر صبر کنیم تا ما بتوانیم از حق دور شویم و کنترل کامل کشورمان را بر عهده بگیریم. rdquo nbsp Tory Leave MP Paul Scully گفت که تقسیمات ملی Brexit نمیتواند به درستی درمان شود، مگر اینکه سیاستمداران به این نتیجه برسند که افرادی هستند که احساس میکنند به طرز محبت آمیز، اما معامله نمی تواند نتیجه مناسب باشد. nbsp nbsp مقالات مرتبط مقالات مرتبط خواستار بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا در CommonsRemainers برای توقف STOP BREXIT بحث می شود با کمپین برای رای گیری MP در STAYINGPA GETTYBoth باقی مانده و ترک اعضای پارلمان در برابر راه رفتن دور از اتحادیه اروپا مذاکرات اتحادیه اروپا پروانه کریستین جاردین خواستار صلح در مورد اینکه چقدر مهم است این است که فو از کشور ما و سیاستگذاران ما زمان برای پیدا کردن بهترین راه پیش رو rdquo nbsp Brexit وزیر سولا فرناندس اضافه اضافه شده ما به تازگی معتقدیم یک معامله مجازات lsquo rsquo خواهد آمد به تصویب nbsp ldquo ما در حال حاضر پیشرفت قابل توجهی به سمت مقرون به صرفه ردیف nbsp مقالات مرتبط مقالات مرتبط با اتحادیه اروپا می توانند سالها بعد از متخصص Brexit نشان دهند که برکسیت در شهر اسکاتلند مظنون به نادیده گرفتن یک میلیون نفر از رای دهندگان Brexit است.