بهترین مرد بررسی: سلیقه ای، پیکسی و بسته بندی شده با گفتگوی عالی

PAMELA RAITHThe Good Man مسابقه ای از مخالفان پاتریسیان در مقابل populistVidal عکس از چالش های سیاسی مبارزه با نفوذ و حلقه های قدرت کارگزاری به عنوان واقعی در حال حاضر به عنوان آن را در nbsp nbsp در یک هتل فیلادلفیا دو نامزد برای تضمین Hockstaader جک شفرد رئیس جمهور خروج فوق العاده به عنوان یک جیمز فای، سناتور جوزف کانتول، پسر خوب جنوبی است که به پیروزی در یک دیوانگی بی رحمانه پایان می دهد.