2 فروردین 1397
صفحه اصلی

شش ملت 2018: چگونه ایرلند می تواند انگلستان را به عنوان این هفته به ضرب و شتم

GETTYIreland می تواند اولین جایزه شش کشور خود را در سه سال به حداکثر رساندن این شنبه انگلستان امیدوار بود که روز نهایی خود را با ایرلند در Twickenham ممکن است قهرمان گرند اسلم، اما شکست به اسکاتلند پرداخت پرداخت به آن هوی جونز دو نیمه اول تلاش می کند به عنوان Gregor Townsend مردانی که فقط دو بار از ادی جونز به عنوان سرمربی انگلیس به عنوان سرمربی انگلیس دست یافتند، نتیجه بیش از دو سال است که موجب از دست دادن استرالیایی ها و تلاش برای خوابیدن شده است. او ممکن است خود را نتواند در تمام عمر بخوابد، در صورتی که نتایج به دست نیاورد این آخر هفته که حتی یک برنده بر علیه فرانسه توانا است