ولز مقابل ایتالیا: جریان زنده، کانال تلویزیونی، اخبار تیم شش کشور و شانس

GETTYTaulupe Faletau و سرجیو پاریسس دو طرف را در ویلز مقابل ایتالیا کاپیتان خواهند کرد. ویلیامز دو بار در این مسابقات قهرمانی را از دست داده و با 6 امتیاز در جایگاه چهارم فرانسه قرار دارد. پس از شکستن اسکاتلند در آخر هفته باز، مردان با رنگ قرمز از روی حیله و تزویر به انگلیس برمی گردند ایرلند با جاکوب Stockdale دومین امتحان از روز در آخرین بازی از حصول اطمینان آنها حتی نمی گرفتن نقطه پاداش از دور از دوبلین ایتالیا در عین حال می تواند به سختی به کاردیف در فرم بدتر سفر به کنور O Rsquo مردان Shea rsquo به حمل 136 امتیاز در سه بازی خود و بد