"دستکش خاموش است" به عنوان Theresa May می خواهد به "EMBARRASS ولادیمیر پوتین" برای جاسوسی مسموم

GETTYTheresa ممکن است بخواهد ولادیمیر پوتین را به عنوان انتقام از حمله عامل عامل عصبانیت خشمگین کند. گزارش ها حاکی از آن است که نخست وزیر، سران گروه های جاسوسی را متعهد به جمع آوری اطلاعات در مورد رییس جمهور روسیه و دوستان او می داند که امیدوار است آنها را به حساب خود نگه دارد. از Novichok به عنوان استفاده غیرقانونی از نیروی نظامی روسیه در برابر پادشاهی انگلیس به این ترتیب انجام خواهد داد به انگلستان توجیه قانونی برای مقابله به ارمغان می آورد منبع امنیتی ارشد به خورشید به ما بگویید که ما در حال پخش بازی پوتین در بازی خود هستیم Related articlesTheresa ممکن است