2 فروردین 1397
صفحه اصلی

"مردم نمی خواهند ذهن خود را عوض کنند!" همرزمان انفجار اربابان که می خواهند DERAIL Brexit

توری لنین فینکلشتاین استدلال کرد که حکم دادگاه عادلانه به پارلمان حق رای دادن درمورد ماده 50 دادگستری داده است اما در پایان فرایند خروج رای دیگری نگرفته است. همتایان برای مجلس مبارزه می کنند تا بر شرایط ناسپاس سخن بگویند لندن فینکلستین، نخست وزیر انگلیس و اتحادی? اروپا، اظهار داشت که این به این علت است که معتقدند که افکار عمومی در برابر مصاحبه با کانال 4 اخبار در برابر اتحادیه اروپا خلاص می شوند. دادگاه عالی دیوان عالی کشور اعلام کرده است که ما در حال آغاز یک پروسه هستیم و ما بازگشت به پارلمان در پایان ما tr