2 فروردین 1397
صفحه اصلی

طرح توکس اسلم در برنامه Brexit PM در کانادا ارائه می دهد اما می گوید اتحادیه اروپا "دسترسی ماهیانه را حفظ می کند"

رئیس جمهور وقت شوروی در سخنرانی در کنفرانس مطبوعاتی در لوکزامبورگ در این روز بعد از ظهر درباره اینکه آینده اتحادیه اروپا در رابطه با آینده بریتانیا چگونه می تواند به نظر می رسد مانند آقای Tusk گفت: او نمی خواسته ساخت دیوار rdquo با انگلستان اما nbsp گفت: حرکت به ترک یک بازار مشترک و اتحادیه گمرکی به معنای آن است که باید تعجبی نداشت که تنها مدل باقی مانده یک توافقنامه تجارت آزاد است که در راستای خطوط کانادا قرار دارد. او این را هشدار داد که این اولین آزادی در تاریخ است که به جای تقویت آنها توافقنامه ما تجارت را بین دو کشور برقرار نخواهد کرد