2 فروردین 1397
صفحه اصلی

Crufts 2018: با عصبانیت خود در Crufts - بزرگترین سگ جهان است

بازدیدکنندگان با شگفت انگیز تماشا می کردند، چون شاه بلوط و سفید پوچ دم دم او را به عنوان او به طور اطاعت از اطراف نمایشگاه هدایت شد برای بسیاری از عاشقان سگ برخی توضیح داد که Titch سگ بیشتر مکانیک از واقعی mutt او یک مدل animatronic دقیق از Cavalier پادشاه چارلز Spaniel جان تول، سرپرست بازاریابی Frontline می گوید: "ما می خواستیم کمی هیجان را ایجاد کنیم. ما می خواستیم مسئله تخم مرغ های کک را بزرگتر کنیم زیرا آنها کمی کوچک و کوچک هستند. بنابراین ما مفهوم بزرگنمایی داشتیم