2 فروردین 1397
صفحه اصلی

Favor - یک داستان کوتاه منحصر به فرد توسط BA پاریس

GETTYLet خود را در BA پاریس هیجان کوتاه کوتاه مکیده کتاب من به آرامی کتاب قلب من در حال حاضر مسابقه من از شب های زمستان طولانی متنفر بود و نمی خواستم به تنهایی در خانه زمانی که آن را تاریک بود منتظر بود که امتحان دست کشیدن rsquo T دوباره می آیند اما آن فورا این بار فورا به پای من رسیدم و به سمت در ورودی رفتم. به کجا رسیده بودم که من به سالن می روم؟ آیا می توانم آن را باز کنم؟ آیا می توانم درب را باز کنی؟ صدای کلر ریسکو را می شناسم و آن را باز می کنم به سرعت لرد کلاکر چه ریسک می کند مهم این است که من از او پرسیدم که او به پا افتاده است