2 فروردین 1397
صفحه اصلی

کارشناسی ارشد 2018: روری مکیلروی پیشنهادات زنگ هشدار را بیش از یک مورد کاهش می دهد

GETTYRory McIlroy پیش بینی کرده است که ورود مربی نوسان او موجب نگرانی بونون شده است که مربی McIlroy از آنجایی که روزهای دانشکده او با مکیلیرو در روز جمعه ملاقات می کند، اما با توجه به استورمما قادر به ترک ایرلند نبود و روز یکشنبه اوایل روز دوشنبه در McIloy rsquo s lsquo home rsquo محدوده تمرین باشگاه خرس rsquo در نزدیکی West Palm Beach McIlroy و Bannon سپس راه خود را به ساحل غربی فلوریدا راه می انداخت هزینه حدود 75 دقیقه در اواخر دوشنبه در Innisbrook محدوده تفریحی و محل برای چهار اولین بار در برزیل نخستین برنده جایزه اسکار شد